Έως 26 Απριλίου οι αιτήσεις για χρήση αρδευτικών δικτύων στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Παρακαλούνται οι καλλιεργητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αρδευτικών δικτύων (δημοτικές γεωτρήσεις), στις κοινότητες Σωληναρίου, Υψηλάντη και Μαυρομματίου (Φλέβα) να προσέλθουν, ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/4/2022, στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, καθώς και το σχετικό έντυπο συναίνεσης, προκειμένου να καταρτιστεί εγκαίρως το πρόγραμμα άρδευσης.

Χωρίς την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων και την προσκόμιση της βεβαίωσης, του Γραφείου Εσόδων, στον υδρονομέα δεν είναι εφικτή η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων.

Υπενθυμίζουμε πως η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων για τη νέα αρδευτική περίοδο (1/5 έως 31/8/2022), προϋποθέτει για τον κάθε καλλιεργητή την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Σχετικά