Παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής Bοιωτίας ο Ηλίας Μπακούμης

Μετά τις κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Μπακούμης ανανεώνει την θητεία του για έναν χρόνο ακόμη στην Δ. Α Βοιωτίας,με βοηθό τον Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Κακούρη

Σχετικά