Ζητείται προσωπικό από την γαλακτοβιομηχανία “ΔΩΔΩΝΗ” στη Θήβα

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε αναζητά για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην περιοχή της Θήβας τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Χειριστές Μηχανών Παραγωγής

Περιγραφή θέσης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τον ορθό και αποδοτικό χειρισμό, τη ρύθμιση και την συντήρηση των μηχανών παραγωγής. Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής :

 • Χειρισμός, επίβλεψη, αλλαγές και ρύθμιση των μηχανών παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από διαρκείς βελτιώσεις της απόδοσης των μηχανών παραγωγής
 • Διατήρηση των διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας των εγκαταστάσεων
 • Υποστήριξη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου

Προφίλ Υποψηφίων

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα(επιθυμητή)
 • Εμπειρία στον χειρισμό ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων πεζού χειριστή(επιθυμητή)
 • Ταχύτητα, αντίληψη και οξυδέρκεια
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Εργάτες Παραγωγής

Περιγραφή θέσης

Τα καθήκοντα που θα έχουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής :

 • Συμμετοχή στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες
 • Τήρηση του προγράμματος παραγωγής
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της Εταιρείας
 • Αναφορά παρατηρήσεων στον προϊστάμενο βάρδιας
 • Αποτελεσματική συνεργασία με τους συναδέλφους

Προφίλ Υποψηφίων

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων χειρονακτικών εργασιών
 • Οργάνωση, ταχύτητα και αντίληψη
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, μέσω e-mail, στη διεύθυνση hr@dodoni.eu, μέσω φαξ στον αριθμό 26510 89707, ή στη διεύθυνση : Ταγματάρχη Κωστάκη 1, Ελεούσα Ιωαννίνων, ΤΚ 45500

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Πολιτική Ιδιωτικότητας της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ :Διατηρούμε τα βιογραφικά για αναζήτηση εργασίας που λαμβάνουμε εκ μέρους σας, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και για δυο χρόνια μετά την εκ μέρους μας παραλαβή τους προς ενδεχόμενη μελλοντική πρόσληψη.

Σχετικά