Το Διαγνωστικό Κέντρο Θηβών “ΒΟΙΩMEDICA” αναζητά υπάλληλο γραμματείας

Το Διαγνωστικό Κέντρο Θηβών ΒΟΙΩMEDICA αναζητά υπάλληλο γραμματείας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών / συνεργατών
 • Συντονισμός ραντεβού ασθενών
 • Δακτυλογράφηση ιατρικών πορισμάτων
 • Τιμολόγηση ασθενών – Ταμείο
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση αλληλογραφίας (εξερχόμενης/εισερχόμενης)

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Οικονομικών  ή συναφές
 • Επιθυμητή αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gkantzoras@diagnostiko-thivon.gr

Σχετικά