Ζητείται αποθηκάριος από Βιομηχανική Εταιρεία στο Άρμα Βοιωτίας

Βιομηχανική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής ανοξείδωτων δεξαμενών, με έδρα το Άρμα Βοιωτίας επιθυμεί να προσλάβει:

Αποθηκάριο

Κύρια καθήκοντα της θέσης:

Έλεγχος επάρκειας αποθέματος βάση πλάνου παραγωγής& διενέργεια περιοδικών απογραφών.

Διαχείριση ημερήσιου πλάνου παραγγελιών-παραλαβών από προμηθευτές.

Τροφοδότηση τεχνικών με ανταλλακτικά, αναλώσιμα & εξαρτήματα.

Προετοιμασία φόρτωσης & αποστολής ανταλλακτικών σε πελάτες.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο τεχνικής σχολής θα θεωρηθεί προσόν.

Καλή γνώση προφορικού – γραπτού λόγου.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνέπεια, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Έμφαση στη επίλυση προβλημάτων ευθύνης του.

Δημιουργική σκέψη και μεθοδικότητα.

Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Φιλικό & συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον.

Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

 πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών : info@euroinox.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262071850

Σχετικά